GreenVision

Værdiskabelse ved bæredygtig rapportering?

Virksomheders CSR-indsats kan medføre flere fordele der dels bidrager til og fastholder stakeholdernes positive opfattelse, og samtidig rykker på bundlinjen – det gælder både den økonomiske, menneskelige og planetære. Bæredygtighed handler i vores optik om, at skabe de bedste betingelser for mennesker og virksomheder, uden at det er på bekostning af miljøet

Første step mod at skabe værdi på den lange bane er nemlig at vise, hvordan I tager ansvar på transparent og bæredygtig manér. Når I dokumenterer jeres CSR-processer, skærper I desuden jeres konkurrenceevne og styrker jeres omdømme.

Her er det måske også værd at overveje, at op mod 40% af den globale befolkning, faktisk ville vælge et grønt produkt til, hvis de blev stillet overfor valget mellem et konventionelt og et grønt produkt.

Reptrack

Op mod 41% af en virksomheds brand bliver vurderet ud fra virksomhedens CSR-indsats, ifølge en undersøgelse fra Reptrak i 2018.

Bæredygtige indsatser kan give adgang til helt nye kundergrupper eller markeder, i kraft at, at virksomhedens brand ændrer sig. Et eksempel på sådan en kundegruppe kunne være de yngre forbrugere, der i højere grad orienterer sig efter bæredygtige produkter og certificeringer, end tidligere generationer.

Vi oplever, når vi er ude hos kunder, at nye medarbejdere faktisk efterspørger CSR-rapporter i forbindelse med ansættelsesprocessen.

En undersøgelse fra PWC viser, at Millennials er 5 gange mere tilbøjelige til at blive på en arbejdsplads, hvis de føler en stærk forbindelse med arbejdsgiverens værdisæt og formål. Dermed belønnes virksomheder, der formår at leve op til Millennials forventninger i forhold til bæredygtighed, med højere moral, medarbejderloyalitet og øget produktivitet.

Employees

En stor del af CSR-arbejde er også at fokusere på medarbejdernes trivsel og tilfredshed, hvilket resulterer i lavere sygefravær og bedre medarbejder-performance.

Super employee

Flere investorer begynder at orientere sig efter virksomhedernes ikke-finansielle rapportering, for at vurdere virksomhedens langsigtede succes og tilstand. Samtidig klarer virksomheder, der performer godt i deres ikke-finansielle regnskab, sig også oftere bedre i deres finansielle regnskab.

Triple-bottom line

Energi-effektiv produktion og optimering af virksomhedens forbrug er ofte et af de første steder, man kan sætte ind. Det kunne f.eks. gøres ved at reducere energiforbrug, varmeforbrug eller vandforbrug, som samtidigt hjælper virksomheden med at reducere sine omkostninger

Et struktureret arbejde med CSR giver virksomheder mulighed for at styrke innovation i samarbejdet med både kunder og leverandører. Det kan føre til nye ideer og løsninger, som er til gavn for både forretningen og miljøet.

da_DKDansk