GreenVision

Hvordan skaber I værdi med CSR?

Long-term value creation – CSR oversat til praksis

Kan arbejdet med samfundsansvar og bæredygtighed omdannes til værdi for dig og din virksomhed? Det korte svar er ja – men dernæst tænker du sikkert – hvordan skaber man værdi? Hvem skal man skabe værdi for? I mediebilledet, i den politiske arena og i danskernes hjem går snakken på, hvordan man kan passe på klimaet og leve mere bæredygtigt. De grønne initiativer spænder bredt- skal vi alle leve klimaneutralt eller skal der implementeres en strengere klimalov? For de fleste virksomheder, er Corporate Social Responsibility ikke længere et fremmedord, men et begreb, som vi alle er ved at lære at kende. Både forbrugere og andre interessenter er mere kritiske og stiller højere krav til CSR-rapportering og processer. Hvis I allerede har fokus på CSR-initiativer, især hvis I kan dokumentere jeres indsats – så er I godt på vej! I skaber nemlig værdi ved at kunne fremvise skarp dokumentation – hvad enten det er sociale vilkår eller klimahensyn, der er på dagsordenen. I forhold til effekten af rapportering, kan vi tage fat i socialt ansvarlige investeringer. Andelen af socialt ansvarlige investeringer er vokset betydeligt i de senere år, og forventes at vokse yderligere med Millenial-generationen. Her kommer ESG’erne ind i billedet. I dag bruger 75% af individuelle investorer ESG-standarden som udgangspunkt for investering. For Millenial-generationen alene, er dette tal oppe på 86%. Skal vi fange de fremtidige generationer, kan CSR-rapportering altså have en afgørende effekt.

Step 1: Udarbejd værdiskabende CSR-rapporter

Første step mod at skabe værdi på den lange bane er nemlig at vise, hvordan I tager ansvar på transparent og bæredygtig manér. Når I dokumenterer jeres CSR-processer, skærper I desuden jeres konkurrenceevne og styrker jeres omdømme. En hollandsk undersøgelse konkluderede i 2018, at 41% af en virksomheds brand bliver vurderet ud fra virksomhedens CSR-indsats.
41% af en virksomheds brand bliver vurderet ud fra virksomhedens CSR-indsats.
Kilde: Branding-Instituttet
Hos GreenVision hjælper vi jer med at rapportere jeres CSR-indsats. Vores CSR-værktøj gør det nemmere at lave CSR rapporter, der lever op til lovkravene. GreenVision’s Sustainability Management Tool hjælper jer med at strukturere og forenkle jeres CSR-rapportering, og giver jer samtidig en tidsbesparelse på op til 80%.

Step 2: Talk the walk

Skandinaviske virksomheder er gode til at arbejde aktivt med Corporate Social Responsibility. Problemet er dog, at de glemmer at videreformidle deres indsats – ”Walk the Talk”. Selvom CSR-rapporten skal udarbejdes i henhold til lovkravene, er det et fåtal af jeres interessenter, der rent faktisk læser den. Der, hvor I kan gøre en forskel er ved at ”Talk the Walk”, hvor I også arbejder på at sprede budskabet om, hvad netop jeres virksomhed gør. Med andre skal I inddrage jeres interessenter i jeres CSR-arbejde. Dermed øges fokus på jeres CSR-initiativer, i virksomhedens eksterne kommunikation. I skal ikke være bange for at fortælle om, hvad I arbejder med indenfor samfundsansvar og bæredygtighed – tværtimod er det, det som forbrugere, samarbejdspartnere og eventuelle investorer gerne vil høre.

Step 3. Læn dig tilbage og lad os gøre arbejdet

Det er egentligt meget simpelt. Vores cloudbaserede Sustainability Management Tool er designet til at gøre jeres gode arbejde mere transparent – og vigtigst af alt, nemmere for jer og hele rapporteringsprocessen. Hvis I ikke allerede er en del af GreenVision universet, kan I booke en gratis demo, som beviser for jer, hvordan jeres arbejde med Corporate Social Responsibility kan optimeres.
da_DKDansk