GreenVision

Value creation through sustainable reporting?

Companies’ CSR efforts can bring several benefits that partly contribute to and maintain the stakeholders' positive perception, and at the same time move to the bottom line - this applies to both the economic, human, and planetary. In our view, sustainability is about creating the best conditions for people and companies, without it being at the expense of the environment

In the long run, the first step towards creating value is to show you how to take responsibility transparently and sustainably. When you document your CSR processes, you also sharpen your competitiveness and strengthen your reputation.

Here, it may also be worth considering that up to 40% of the global populationwould choose a green product if they were faced with the choice between a conventional and a green product.

Reptrack

Up to 41% of a company's brand is assessed based on the company's CSR efforts, according to a study from Reptrak in 2018.

Bæredygtige indsatser kan give adgang til helt nye kundergrupper eller markeder, i kraft at, at virksomhedens brand ændrer sig. Et eksempel på sådan en kundegruppe kunne være de yngre forbrugere, der i højere grad orienterer sig efter bæredygtige produkter og certificeringer, end tidligere generationer.

Vi oplever, når vi er ude hos kunder, at nye medarbejdere faktisk efterspørger CSR-rapporter i forbindelse med ansættelsesprocessen.

En undersøgelse fra PWC viser, at Millennials er 5 gange mere tilbøjelige til at blive på en arbejdsplads, hvis de føler en stærk forbindelse med arbejdsgiverens værdisæt og formål. Dermed belønnes virksomheder, der formår at leve op til Millennials forventninger i forhold til bæredygtighed, med højere moral, medarbejderloyalitet og øget produktivitet.

Employees

En stor del af CSR-arbejde er også at fokusere på medarbejdernes trivsel og tilfredshed, hvilket resulterer i lavere sygefravær og bedre medarbejder-performance.

Super employee

Flere investorer begynder at orientere sig efter virksomhedernes ikke-finansielle rapportering, for at vurdere virksomhedens langsigtede succes og tilstand. Samtidig klarer virksomheder, der performer godt i deres ikke-finansielle regnskab, sig også oftere bedre i deres finansielle regnskab.

Triple-bottom line

Energi-effektiv produktion og optimering af virksomhedens forbrug er ofte et af de første steder, man kan sætte ind. Det kunne f.eks. gøres ved at reducere energiforbrug, varmeforbrug eller vandforbrug, som samtidigt hjælper virksomheden med at reducere sine omkostninger

Et struktureret arbejde med CSR giver virksomheder mulighed for at styrke innovation i samarbejdet med både kunder og leverandører. Det kan føre til nye ideer og løsninger, som er til gavn for både forretningen og miljøet.

en_USEnglish