GreenVision

Examples and inspiration for CSR and sustainable efforts

It can be tricky to know where to begin, when initiating a sustainable strategy. Some businesses turn their business model upside down and begins with the grand transition, while others choose to make the transition step by step. What is common for most businesses is that the sustainable efforts needs to be businessdriven in order to be succesfull.

Here, we have decided to take point of departure in specific examples on sustainable initiatives to inspire you and your business.

 

Environmental considerations

Man kan reducere sit energiforbrug både ved at investere i energibesparende produkter og AI-teknologiske løsninger til overvågning af virksomhedens energiforbrug.

Mulige handlinger 

 • Udskiftning af el-pære til LED-pærer
 • Installering af energi-optimerende software
 • Installering af sol-celler
 • Udskiftning af produktionsudstyr 
 • Retningslinjer for god praksis – fx slukke lyset når man går, printe mindre papir

Man kan reducere sit vandforbrug både ved at investere i energibesparende produkter, målere samt at og indføre god praksis på arbejdspladsen. Vidste du godt, at det koster 50 øre i minuttet at lade vandet løbe under en rindende kold hane?

Mulige handlinger

 • Installering af vandmåler – synliggør dit vandforbrug.
 • Installering af sparevandhaner og god praksis på arbejdspladsen
 • Udskiftning af produktionsudstyr
 • Installering af regnvandsanlæg 

Mulige handlinger

 • Mindre tallerkner i kantiner
 • Hente morgenbrød via to good to go
 • Reste-ordning til medarbejderne – undgå madspild
 • Genandvende madaffald i sin produktion

Mulige handlinger

 • Større procentandel af affald i produktionen indgår i produktet og/eller andre produkter
 • Leasing af produktionsudstyr 
 • Cirkulære samarbejder – THE UPCYCL kobler dine restmaterialer fra produktionen med naboens forsyningskæde
 • Sortering af restaffald

Mulige handlinger

 • Firmatransport – konverting fra fossilt brændstof til el/brint/hybrid
 • Indkøb – brug af lokale leverandører mindsker CO2-aftrykket
 • Minimere forbruget af plast i virksomheden 
 • Kantineordning? Indfør en kødfri dag i ugen

Social conditions

Mulige handlinger

 • Intern Code of conduct der forholder sig til politik omkring
  • Nedbringelse af stress
  • Whistleblower-ordning 
  • Håndtering af kunder og leverandører
 • Sundt arbejdsmiljø
  • Frugtordning
  • Lavt støjniveau
  • Ergonomiske kontorfaciliteter og udstyr
  • Mulighed for fysisk aktivitet i arbejdstiden etc.

Mulige handlinger

 • Undersøgelser omkring arbejdsmiljø
 • Stressfri lounge
 • Flextid

Mulige handlinger

 • Udviklingsplaner og mulighed for efteruddannelse
 • Lønkonkurrerende
 • Mad – og snackordning
 • Gode barselsvilkår

Mulige handlinger 

 • Diversitet i ledelsen 
 • Diversitet i bestyrelsen 
 • Diversitet blandt medarbejderne 
 • Gode barselsvilkår for alle
 • Ordentlige arbejdsforhold i leverandørkæden

Mulige handlinger 

 • Stille krav / tæt samarbejde for at sikre ordentlige arbejdsforhold i din leverandørkæde
 • Code of conduct
 • Systematisk auditering hos leverandører
 • Styrk lokalsamfundene: Lokal forankring, involvering og engagement

Anti-corruption

Mulige handlinger

 • Stille krav / tæt samarbejde for at sikre ordentlige arbejdsforhold i din leverandørkæde
 • Code of conduct
 • Systematisk auditering hos leverandører

Mulige handlinger

 • Due diligence processer etableret og på plads
 • Whistleblower-ordning 
 • Håndtering af kunder og leverandører
 • Personalehåndbog
  • Gavepolitik
en_USEnglish