GreenVision

Eksempler og inspiration til CSR og bæredygtighed i praksis

Det kan være svært at vide, hvor man skal begynde i en bæredygtig indsats. Nogle virksomheder vender forretningen på hovedet og starter med den store omstilling, mens andre vælger at spise elefanten i små bidder. Fælles for de fleste er, at initiativerne skal være forretningsdrevede.

Nedenunder har vi valgt at tage udgangspunkt i konkrete eksempler på bæredygtige initiativer, til inspiration for din virksomhed.

 

Miljø-forhold

Man kan reducere sit energiforbrug både ved at investere i energibesparende produkter og AI-teknologiske løsninger til overvågning af virksomhedens energiforbrug.

Mulige handlinger 

 • Udskiftning af el-pære til LED-pærer
 • Installering af energi-optimerende software
 • Installering af sol-celler
 • Udskiftning af produktionsudstyr 
 • Retningslinjer for god praksis – fx slukke lyset når man går, printe mindre papir

Man kan reducere sit vandforbrug både ved at investere i energibesparende produkter, målere samt at og indføre god praksis på arbejdspladsen. Vidste du godt, at det koster 50 øre i minuttet at lade vandet løbe under en rindende kold hane?

Mulige handlinger

 • Installering af vandmåler – synliggør dit vandforbrug.
 • Installering af sparevandhaner og god praksis på arbejdspladsen
 • Udskiftning af produktionsudstyr
 • Installering af regnvandsanlæg 

Mulige handlinger

 • Mindre tallerkner i kantiner
 • Hente morgenbrød via to good to go
 • Reste-ordning til medarbejderne – undgå madspild
 • Genandvende madaffald i sin produktion

Mulige handlinger

 • Større procentandel af affald i produktionen indgår i produktet og/eller andre produkter
 • Leasing af produktionsudstyr 
 • Cirkulære samarbejder – THE UPCYCL kobler dine restmaterialer fra produktionen med naboens forsyningskæde
 • Sortering af restaffald

Mulige handlinger

 • Firmatransport – konverting fra fossilt brændstof til el/brint/hybrid
 • Indkøb – brug af lokale leverandører mindsker CO2-aftrykket
 • Minimere forbruget af plast i virksomheden 
 • Kantineordning? Indfør en kødfri dag i ugen

Sociale forhold

Mulige handlinger

 • Intern Code of conduct der forholder sig til politik omkring
  • Nedbringelse af stress
  • Whistleblower-ordning 
  • Håndtering af kunder og leverandører
 • Sundt arbejdsmiljø
  • Frugtordning
  • Lavt støjniveau
  • Ergonomiske kontorfaciliteter og udstyr
  • Mulighed for fysisk aktivitet i arbejdstiden etc.

Mulige handlinger

 • Undersøgelser omkring arbejdsmiljø
 • Stressfri lounge
 • Flextid

Mulige handlinger

 • Udviklingsplaner og mulighed for efteruddannelse
 • Lønkonkurrerende
 • Mad – og snackordning
 • Gode barselsvilkår

Mulige handlinger 

 • Diversitet i ledelsen 
 • Diversitet i bestyrelsen 
 • Diversitet blandt medarbejderne 
 • Gode barselsvilkår for alle
 • Ordentlige arbejdsforhold i leverandørkæden

Mulige handlinger 

 • Stille krav / tæt samarbejde for at sikre ordentlige arbejdsforhold i din leverandørkæde
 • Code of conduct
 • Systematisk auditering hos leverandører
 • Styrk lokalsamfundene: Lokal forankring, involvering og engagement

Anti-korruption

Mulige handlinger

 • Stille krav / tæt samarbejde for at sikre ordentlige arbejdsforhold i din leverandørkæde
 • Code of conduct
 • Systematisk auditering hos leverandører

Mulige handlinger

 • Due diligence processer etableret og på plads
 • Whistleblower-ordning 
 • Håndtering af kunder og leverandører
 • Personalehåndbog
  • Gavepolitik
da_DKDansk