GreenVision

CSR Aarhus: Om social bæredygtighed og de 17 Verdensmål

I arbejdet med CSR og den tredobbelte bundlinje, skal der tages hensyn til social-, miljømæssig-, og økonomisk bæredygtighed. I dette blogindlæg har vi valgt at lægge fokus på social bæredygtighed, et ofte overset element af den tredobbelte bundlinje. For at blive lidt klogere på social bæredygtighed i en dansk kontekst, har vi interviewet Tugce Keskin, CSR-ansvarlig ved CSR Aarhus. Bliv klogere på Tugces arbejde her.

Hvad er social bæredygtighed?

Social bæredygtighed handler om menneskelige faktorer og anser menneskers liv, adfærd og velbefindende som afgørende for at skabe et mere velfungerende og bæredygtigt samfund. Social bæredygtighed handler om at fremme menneskers trivsel ved at forstå, hvad mennesker har brug for, de steder de bor og arbejder. Arbejdet med social bæredygtighed kan f.eks. omhandle initiativer, der har til formål at støtte det sociale og kulturelle liv, sociale faciliteter og systemer til borgerinddragelse.

Kilde: Verdensmaalene.dk

Social bæredygtighed fra et forretningsperspektiv

Fra et forretningsmæssigt perspektiv handler social bæredygtighed om at forstå virksomheders impact på mennesker, samfundet, levevilkår, sundhed, sikkerhed, mangfoldighed, ligestilling, work/life balancen mellem arbejde og privatliv og meget mere. Vi læner os op ad UN Global Compacts tilgang, der indebærer, at arbejdet med social bæredygtighed bør være en vigtig del af virksomheders fokus, på lige fod med økonomisk – og miljømæssig bæredygtighed. Arbejdet med social bæredygtighed kan hjælpe virksomheder på mange måder – blandt andet ved at have en positiv påvirkning på virksomheders relationer med deres stakeholdere; i samarbejdet med lokalsamfundet; åbne op for nye markeder; højne medarbejderengagement; tiltrække kvalificeret arbejdskraft; forbedre risk management etc.

CSR Aarhus

Foreningen CSR Aarhus blev stiftet af ledelsen i den Aarhusianske basketball-klub Bakken Bears i 2019. Formålet med foreningen er, at lave sociale bæredygtige tiltag i og omkring Aarhus, og skabe muligheder for sociale, kulturelle og sportslige aktiviteter, der tager udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål.

                      ”Måden vi arbejder med det på, er at have nogle specifikke projekter, som virksomheder kan se sig selv ind i og som de gerne vil støtte økonomisk. Hvis man kan se, at det giver mening i sin virksomhed, kan man implementere dem i sin virksomhed efterfølgende. […]

Projekterne, som CSR Aarhus tilbyder deres medlemsvirksomheder, er mangeartede. De kan være rettet en specifik udsat gruppe, f.eks. psykiske sårbare. Virksomheder, der kan se sig selv i et projekt, kan støtte enten økonomisk eller bidrage med et arrangement til et givent projekt.

Social bæredygtighed i Danmark

Selvom Danmark ligger højt i internationale analyser i forhold til at realisere Verdensmålene, er der stadig opgaver der skal løses. I mediebilledet og i den politiske arena er der stort fokus på, hvordan vi løser klimakrisen. Når snakken går på bæredygtig udvikling, er der mange af os, der primært tænker på den miljømæssige dimension. For at opnå bæredygtig udvikling, er vi dog nødt til at have en holistisk tilgang og adressere alle tre dimensioner. Dimensionerne er tæt forbundne og kræver en integreret indsats for at kunne blive løst.

”Det sjove ved bæredygtighed er, at vi alle sammen har vores take på, hvad bæredygtighed er. For rigtig mange ingeniører handler det f.eks. om måling af vores CO2-udslip, hvordan vi kan gøre virksomheder mere CO2 neutrale og hvordan vi bruger mere vedvarende energi osv. Altså, alle de her ting, som selvfølgelig boner ud i forhold til klima-delen. […] Ud fra min optik, er social bæredygtighed lige så væsentlig som nogle af de øvrige aspekter af bæredygtighed. Vi skal tænke bæredygtighed i et helhedsperspektiv.”

Tugce fortæller, at én af de problemstillinger man står overfor i Danmark er, at der er mange mennesker på kanten af arbejdsmarkedet med forskellige udfordringer, der gør, at deres ressourcer ikke kan udnyttes på lige fod med andres. Det er problematisk – både på individuelt plan, men også for det danske samfund i helhed. 

”Et eller andet sted er det med til at drive noget negativt i og med at vi ikke formår at få engageret og udnyttet de menneskelige ressourcer der er – på den rigtige måde. Det kommer til udtryk ved, at de her mennesker bliver dårligere stillet.”

Hvorfor står social bæredygtighed i skyggen af de andre dimensioner?

Social bæredygtighed er den mindst målbare af dimensionerne, hvilket kan være problematisk for virksomheder, når de skal evaluere deres præstations ydeevne. Til gengæld er de langt lettere at identificere. Samtidig kan arbejdet med social bæredygtighed have en stor effekt på virksomheder, eftersom socialt ansvarlige virksomheder i højere grad tiltrækker loyale ansatte og forbrugere. For eksempel efterspørger bevidste forbruger – særligt Millennial-generationen – i stigende grad socialt og miljømæssig ansvarlige produkter, og er samtidigt villig til at boykotte produkter, hvis virksomheder udviser uetisk adfærd. Der er altså en stor fordel ved at arbejde med social bæredygtighed – både for virksomheder, mennesker og samfundet. Du kan læse mere om Millennials i vores blogindlæg ”Potentialet i Millennials” her.

Hvad kan din virksomhed gøre?

På linje med UN Global Compact, mener Tugce, at social bæredygtighed bør være en central del af virksomheders arbejde med CSR. Selvom Danmark har en velfærdsstat og et offentligt system, der tager hånd om socialt udsatte, er der visse begrænsninger. Vores velfærdssystem og det offentlige er ikke i stand til – enerådigt – at ansætte alle mennesker på overførselsindkomst. Derfor bør danske virksomheder i højere grad bør melde sig ind i kampen om arbejdet med social bæredygtighed.

”Det er ikke nok, at det offentlige arbejder alene med mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og forskellige udsatte grupper. Derfor er det nødvendigt, at man har et bidrag for private virksomheder. Det er i sidste ende dem, der skal være med til at ansætte nogle disse mennesker.” 

Vil I gerne sætte fokus på social bæredygtighed i jeres virksomhed?  

Læs, hvordan I kan integrere indsatsen som en del af virksomhedens DNA her, og få inspiration og gode ideer til, hvordan I kan implementere socialt bæredygtige tiltag ved at følge dette link.

da_DKDansk