GreenVision

Bæredygtige indsatser – at være modig

Jeg hørte et rigtig godt eksempel i podcasten Bæredygtig Business, den anden dag. Hvis en VVS’er som en del af sin bæredygtige indsats støtter danske hospitalsklovne, tænker man umiddelbart; og hvad så. Hvad siger det om VVS’eren? Om end støtten er velment, er der ingen umiddelbar tilknytning imellem VVS-branchen og danske hospitalsklovne. Hvis VVS’eren derimod støtter danske hospitalsklovne, fordi hans barn har været indlagt og har haft en positiv oplevelse på grund af de danske hospitalsklovne, er der lige pludselig en relevant tilknytning. Tilknytningen og relevansen bliver dog først forståelig for andre, når VVS’eren fortæller om det. Pointen er her, at det er vigtigt at fortælle om sine indsatser, så andre bliver opmærksomme på dem og opfatter dem som meningsfyldte.

Hvad er det, I gør, som adskiller jer fra andre virksomheder?

Nogle gange skal vi måske være lidt mere personlige, og turde dele ud af historierne. Vi oplever igen og igen, når vi er ude hos vores kunder, at de danske virksomheder faktisk gør rigtig meget. De har gang i en hel masse bæredygtige indsatser, men får ikke altid fortalt om dem. Det kan skyldes flere problemer:

  1. De er bange for at blive anklaget for green-washing 
  2. Deres interessenter har ikke efterspurgt det endnu
  3. De tager deres indsats for givet (og er måske bange for at prale?)

Det første problem er der råd for – dokumentér din CSR-indsats. Vær åben om jeres målsætninger, jeres udgangspunkt, og de skridt, der endnu ligger forude. Det er sjældent man hører om virksomheder, der bliver kritiseret for at have været åbne om, at de har igangsat bæredygtige indsatser, men ikke er i mål endnu, ikke? Netop det emne har vi også skrevet et andet indlæg om, som du kan læse her.

Det andet problem, oplever vi heldigvis ikke så ofte længere. Her er det måske også værd at overveje, at nogle kunder, selvom de måske ikke efterspørger et bæredygtigt produkt direkte hos jer, faktisk ville vælge et grønt produkt til, hvis de blev stillet overfor valget mellem et konventionelt og et grønt produkt. Du kan læse mere om Millenial-generationen, der i investeringssammenhænge i højere grad orienterer sig efter grønne standarder, såsom ESG’erne her. En anden gruppe forbrugere, der også vælger produkter med positiv impact til, er de såkaldte aspirationals, der ifølge denne artikel repræsenterer 40% af den globale befolkning.

Det sidste problem, som også kan forveksles med janteloven, hærger derude endnu. Virksomhederne giver ikke sig selv den anderkendelse de fortjener, for deres CSR-indsats. Men det betaler sig at fortælle om bæredygtige initiativer, der har potentialet til at tiltrække både loyale forbrugere og ansatte.

Lokal forankring som eksempel – Nordex Food

Det kan være en helt specifik indsats, der er forankret i lokalmiljøet, og som fortæller den gyldne historie. Vores kunde Nordex Foods, har eksempelvis igangsat en række bæredygtige indsatser, såsom måling -og efterfølgende reduktion af CO2-udledning på deres fire mejerier; brug af certificeret bæredygtig palmeolie; samt energi-effektive investeringer på mejerierne. Disse indsatser kan relateres direkte til virksomhedens kerneforretning, og er absolut vigtige for den troværdige CSR-fortælling. Derudover har virksomheden særligt fokus på lokal forankring, hvorfor støtte til lokale organisationer og initiativer vægtes højt. Bl.a. benytter virksomheden sig af studentermedhjælpere fra lokalområdet, og støtter Kunstmuseet i Dronninglund, hvor de også selv holder til. Det har de altid gjort, og det fortsætter de med, fordi den forhenværende direktør havde en særlig forkærlighed for museet. Denne forkærlighed er gået i arv til hans søn, som er Nordex Foods nuværende direktør. Med et optræder den personlige tilknytning og lokale forankring, som ellers ville glimre ved sit fravær. 

Kilde: Nordex Food, 2020

Ovenstående repræsenterer et godt eksempel på en særlig grund til at støtte op om et godt formål eller en god sag. For jeres virksomhed, kan der også være en bestemt indsats eller noget, der har en særlig tilknytning til jeres formål og brand. En personlig prioritering, som I måske ikke endnu har koblet til jeres CSR-arbejde, fordi det er dybt forankret i jeres DNA. 

Bæredygtige indsatser – Impact og/eller hjertesag?

Indledningsvis kan man spørge sig selv – hvor ligger jeres virksomheds største impact? Kan elementer af produktionskæden optimeres, så jeres klima- eller sociale aftryk mindskes? Start jeres CSR-indsats der. Hvis en virksomheds produkter indebærer et stort forbrug af pap-emballage, kunne et oplagt indsatsområde være innovation i egen produktion og tilvalg af bæredygtige materialetyper. 

For at vende tilbage til VVS’eren, kunne en indsats relateret til reduktion af vandforbrug og bæredygtig udvinding af metal være gode eksempler på konkrete CSR-tiltag, relateret til hans kerneforretning. Dermed ikke sagt, at VVS’ere ikke bør støtte danske hospitalsklovne eller en anden hjertesag. Hvis der foreligger en personlig eller særlig årsag til at man støtter op om en sag, så fortæl om den. Det gør jeres virksomhed og jeres brand mere personligt og mere menneskeligt. Det bringer større troværdighed til jeres indsats, hvis I kan fortælle en historie om, hvorfor I vælger at støtte op om formål, som måske ligger langt væk fra jeres kerneforretning.

da_DKDansk